doetanks

Een netwerk waarin alleen wordt gepraat heeft onvoldoende meerwaarde. Er is behoefte aan actie, de vertaalslag tussen theorie over slimmer werken en de toepassing ervan in de praktijk. Daarom is vanuit Slimmernetwerk een actieve kern geformeerd: de Doetanks.

Een Doetank is een multidisciplinaire groep van vernieuwers uit de publieke sector die aan de slag is met actuele en relevante ‘slimmer werken’-vraagstukken. Doetanks gaan over nieuwe manieren van samenwerken of organiseren. Leren door te doen staat in de Doetanks centraal. Deelnemers leren om als sociaal ondernemers op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en die ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Doetanks in actie
Bekijk de Doetank-slider om snel door de Doetanks heen te scrollen. Of verdiep je verder in een Doetank via onderstaande grijze blokken.

Schermafbeelding 2014-11-05 om 22.08.12


Zelf een Doetank starten?
Ook in 2014 zijn volop nieuwe Doetanks van start gegaan. Benieuwd wat een Doetank precies inhoudt? Interesse om zelf een Doetank op te starten? Bekijk Hier de ‘spelregels’. Zet de eerste stap voor een nieuwe Doetank via LinkedIn of meld je aan voor een bestaande Doetank!

Coach worden van een Doetank?
Slimmernetwerk leidt ook ambtenaren op voor het coachen van Doetanks. Dat doen we on the job. Zie hier een voorbeeld van een Doetank waar we een coach aan het opleiden zijn. Er is een handleiding in ontwikkeling, die je persoonlijk op kunt vragen door ons een e-mail te sturen.

Meld je nu aan!

 
 

Echt werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Hoe kunnen we de bedrijfsonderdelen bij het Rijk helpen om meer arbeidsplaatsen te creëren en een betere kwaliteit van werken voor mensen met een arbeidsbeperking?

 

Slim en verantwoord innen

Vraagstuk: Waar zitten de knelpunten in de processen rondom een multi-probleem gezin?

 

Jeugdzorg Amsterdam

De veldwerkfase: Doetank-Trekker Katherine Diaz werkt aan het verzamelen van casuïstiek en de juiste mensen om deze Doetank van start te laten gaan.

 

Veilige dienstverlening zonder gemeentehuis

Hoe kan de veiligheid van medewerkers en burgers worden gewaarborgd wanneer de gemeente gaat werken zonder gemeentehuis?

 

De faciliterende stad

Hoe kunnen ambtenaren meer gebruikmaken van hun eigen talenten en passies binnen de organisatie, die talenten koppelen aan vraagstukken binnen de organisatie en direct met publieke vraagstukken?

 

Tijdelijke Verhuur

Kunnen we de doorstroom op de woningmarkt verbeteren door tijdelijke huurconstructies op te zetten voor mensen met lage middeninkomens?

 

Maatschappelijk rekenkameronderzoek

Vraagstuk: Hoe kunnen gemeentes, gemeenteraden en rekenkamer(commissie)s bewust worden gemaakt van andere manieren van Rekenkameronderzoek doen?

 

Creating Future (afgerond)

Laat jonge ambtenaren deelnemen in het hart van vernieuwing.

 

Vaktherapie toegankelijk houden (afgerond)

Vraagstuk: Hoe kan vaktherapie toegankelijk blijven voor kwetsbare groepen, ook al wordt het niet vergoed?

 

Vrijwillige mobiliteit 2.0 (afgerond)

Vraagstuk: Hoe kan de vrijwillige mobiliteit van werknemers van de Dienst Landelijk Gebied worden versterkt om zo gedwongen mobiliteit te voorkomen?

 

Kwaliteit van de dialoog in de samenleving (afgerond)

Vraagstuk: Hoe kun je op een effectieve manier ontwikkelingen in de lokale samenleving duiden en op welke wijze kan de gemeente hierop inspelen?

 

20/10 (afgerond)

Idee: 20/10 betekent dat oudere werknemers 20% minder gaan werken voor 10% minder salars, waarbij overdracht van kennis en ervaring centraal staat.

 

Leegstand benutten (afgerond)

Vraagstuk: Hoe ga je om met de leegstand van overheidsgebouwen?

 

Train je collega (afgerond)

Deze Doetank is succesvol afgerond. Op deze pagina lees je over de processen en de resultaten van deze Doetank.

 

Kennisbehoud Publieke Sector (afgerond)

Vraagstuk: Hoe kan de expertise van bestaande en vertrekkende medewerkers in het Openbaar Bestuur beter behouden blijven en slimmer worden ingezet voor de organisatievernieuwing van de gehele publieke sector?

 

Crowdsourcing/ crowdfunding (afgerond)

Deze Doetank is succesvol afgerond. Op deze pagina lees je over de processen en de resultaten van deze Doetank.

 

Functional Tooling (opgehouden)

De Doetank Functional Tooling is voortijdig afgebroken. Lees hier hoe het proces verlopen is.

 

Zelfbeheer Groen (opgehouden)

Deze Doetank is voortijdig afgebroken. Lees hier hoe het proces verlopen is en waar de Doetank over ging.

 

De nieuwe leidinggevende (opgehouden)

Deze Doetank is opgehouden. Op deze pagina kan je lezen over de activiteiten en lessen uit de Doetank.

 

Doetank Groene Mug Academie (opgehouden)

Deze Doetank is opgehouden. Op deze pagina kan je lezen over de activiteiten en lessen uit de Doetank.