Creating Future (afgerond)

De Doetank Creating Future heeft een half jaar lang gekeken naar de relatie tussen jonge ambtenaren en de behoefte bij de overheid om fundamenteel te vernieuwen. Na verschillende pogingen om tot een concreet vraagstuk te komen hebben de Doetank-leden in goed overleg besloten om de samenwerking in de Doetank te beëindigen.

Schermafbeelding 2014-11-05 om 23.36.11

Ondanks het vroegtijdige stoppen, heeft de Doetank ertoe geleid dat een aantal deelnemers wel verder gegaan zijn met samenwerken binnen andere initiatieven. Enkele van hen zijn nog steeds actief en met succes bezig met het thema, zowel in de organisaties waar ze werken als in overkoepelende initiatieven.

 

Contact 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Andel, coach van deze Doetank en projectleider van het Slimmernetwerk.

 

Doetankleden 

Doetankers
Rosita Kornaat voormalig ministerie van BZK
Katherine Diaz Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA)
Miriam Wardenaar Gemeente Delft
Florus van der Linden Creating Future, Gemeente Delft
Coach
Thomas van Andel Nederland Kennisland | Kafkabrigade

 

Lees hier het interview met Doetank-trekker Florus van der Linden en Doetank-coach Thomas van Andel, beide dagelijks bestuur van stichting FUTUR .

 
Slimmernetwerk

Reflectie en verloop

Lees hier meer over het verloop van Creating Future, de vragen die zijn gesteld en hoe de doetank is afgerond.

Lees meer