Zelfbeheer Groen (opgehouden)

De Doetank Zelfbeheer van groen in de openbare ruimte was een initiatief van twee rijkstrainees: Alwin Groen van gemeente Eindhoven en Redmer Wierdsma van gemeente Utrecht. Beide gemeenten wilden inventariseren welke mogelijkheden er zijn om inwoners te betrekken bij beheer van groen in de gemeente.

In mei organiseerden Redmer en Alwin, met de coach, een bijeenkomst met een aantal mensen die al bezig zijn met groenbeheer door inwoners: Peter Westgeest van de gemeente Alphen aan den Rijn, Christa Hielkema uit Utrecht en Ton Huijzer van Stichting Zelfbeheer Hoekwierde, die in Almere het beheer van groen heeft overgenomen van de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst is veel kennis uitgewisseld over hoe de verschillende partijen met zelfbeheer omgaan, waarmee de deelnemers het een geslaagde bijeenkomst vonden. Ton, betrokken bij Stichting Zelfbeheer Hoekwierde, vertelde vanuit het perspectief van de burger over zijn ervaringen.
 
Slimmernetwerk

Blog

Lees hier hoe het verder is gegaan met de Doetank en waar deze aan heeft bijgedragen.

Lees meer