Echt werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Het jaar 2026 lijkt nog ver weg, maar met de toekomst op het vizier vragen de politieke en ambtelijke top aan het Slimmernetwerk om, samen met Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), te kijken naar innovatieve oplossingen voor het ontwikkelen van nieuwe taken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Schermafbeelding 2014-11-05 om 22.51.10

De werkgeversorganisatie van al het rijkspersoneel vindt het belangrijk dat de Rijksonderdelen een signaal kunnen afgeven naar de samenleving: dat we als werkgevers onze maatschappelijke rol serieus te nemen. Nieuwe taken moeten leiden tot echt werk voor mensen met een arbeidsbeperking, waarin ze plezier hebben en daadwerkelijk de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Door de invoering van de Participatiewet worden werkgevers op sectorniveau verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe, duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. Per 2026 moeten zo’n 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd zijn voor deze doelgroep. Als de gestelde quota op sectorniveau niet worden gehaald, dan kan een individuele organisatie hier financieel aansprakelijk voor worden gesteld.

De Doetanks zijn nodig om via experimenten te komen tot relevante lessen over de vraag hoe deze arbeidsplekken in de toekomst gecreëerd kunnen worden. Juist in het beantwoorden van de ‘hoe-vraag’ ligt de komende jaren een grote uitdaging voor zowel de overheid als het bedrijfsleven als ze daadwerkelijk willen komen met een duurzame oplossing voor participatie van de meest lastig inzetbare groep werknemers. Het bijkomend effect dat DGOBR en Slimmernetwerk beogen is het vergroten van de aandacht voor het thema, en een betere verbinding tussen de professionals die dit van binnenuit of van buiten de overheid mogelijk moeten maken.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Andel, projectleider van het Slimmernetwerk en één van de coaches van de lopende Doetanks.

Doetankleden 

Doetank-trekkers
Rita Avontuur Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Pyta van de Weg Belastingdienst
Coach
Joëlle Smout Kafkabrigade
Marja van der Werf  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thomas van Andel Kennisland, Kafkabrigade

 

 
Slimmernetwerk

De start van een netwerk

De komende maanden werken meerdere ministeries aan het ontwikkelen van haalbare en schaalbare voorstellen voor nieuwe taken. Haalbaar betekent, dat het mogelijk moet zijn om experimenten op te zetten waarin de ministeries kunnen uittesten wat werkt en wat niet. Schaalbaar betekent mogelijk toepasbaar bij meerdere organisaties.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Doetanks: de trekkers aan het woord

De Doetank arbeidsgehandicapten bij de Belastingdienst en het ministerie van I&M worstelen om succes te krijgen. In dit blog vertellen de twee trekkers over hun eigen belevenissen.

Lees meer