Tijdelijke Verhuur

Vraagstelling

Huishoudens met een inkomen boven de grens € 33.614,- krijgen geen toegang meer tot sociale huurwoningen en krijgen te maken met huurverhogingen indien ze al in een sociale huurwoning wonen. Voor deze groep lagere middeninkomens (waaronder ook starters of arbeidsmigranten) is het lastig geschikte huisvesting te vinden op de commerciële woningmarkt, het aanbod is gering. Dit verstoort de doorstroming op de woningmarkt: deze doelgroepen blijven in hun huidige woning wonen of kunnen niet op de woningmarkt komen.

Schermafbeelding 2014-11-05 om 23.30.36

Idee: Tijdelijke huurconstructies mogelijk maken voor huurders in doelgroep lagere middeninkomens. Creëer snelle en korte lijnen om tijdelijke huur (midstay / 3-5 jaar) te vergemakkelijken in je gemeente. Probeer in de context van de Doetank verschillende mogelijkheden een keer uit (bv. aanhaken bij bestaande site; op 1 locatie/leegstaand gebouw in een gemeente uitproberen; informatieverstrekking op verschillende manieren uitproberen, etc.).

Doetankleden

Doetankers
Wim can den Engel Gemeente Dordrecht
Liseth Aries Gemeente Renkum
Simon Wessels Samenwerkingsverband Eindhoven
Fred Bunk Gemeente Rotterdam
Coaches
VNG
Slimmernetwerk
 
Slimmernetwerk

Blog

Lees hier de onder andere de resultaten die de Doetank voor ogen heeft met deze Doetank.

Lees meer