Jeugdzorg Amsterdam

 

Vraagstuk

“Er zijn heel veel jongeren waarmee we tegen het systeem aanlopen,” aldus Katherine Diaz, trekker van de Doetank Jeugdzorg Amsterdam. Ze ziet een mismatch tussen de dienstverlening en de echte (hulp)vraag van een groep jongeren. Hoe kunnen we, met allerlei betrokken professionals, en samen met de jongeren een andere aanpak voor hen creëren? Hoe verhouden deze jongeren zich tot de samenleving en tot hun eigen ontwikkeling? Kunnen we hier verandering in aanbrengen?

Schermafbeelding 2014-11-05 om 23.00.43

Jeugdbendes Amsterdam Zuid-Oost
De Doetank richt zich specifiek op een groep jongeren in Amsterdam Zuid-Oost. Deze groep van voornamelijk jongens met een allochtone achtergrond wordt gezien en behandeld als een criminele bende. De aanpakken die nu opgezet worden voor deze doelgroep zijn niet effectief en lijken onder andere onderhevig aan gebrekkige samenwerking tussen verschillende organisaties (jeugdzorg, onderwijs, politie, reclassering, etc.). Aan de integriteit van de organisaties afzonderlijk wordt niet getwijfeld, maar de jongeren worden niet optimaal geholpen. Kortom, we lopen tegen het systeem aan.

Katherine heeft met enkele van de jongeren direct te maken vanuit haar werk. Met de Doetank wordt geprobeerd inzichten te verkrijgen voor alternatieve manieren van samenwerking tussen organisaties en met de jongeren zelf, om ontwikkeling te stimuleren. Hierbij worden professional betrokken die vanuit verschillende invalshoeken kunnen meewerken om tot een andere  aanpak te komen die ook duurzaam kan worden ingezet.

Katherine heeft hiervoor brede bestuurlijke steun van haar organisatie en de werkomgeving rond Jeugdzorg. Tegelijkertijd wil ze de Doetank onderdeel maken van haar promotieonderzoek en heeft ze gesprekken met vakbladen om t.z.t. te publiceren over de activiteiten.

Contact 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Andel, coach van deze Doetank en projectleider van het Slimmernetwerk.

 

Doetankleden 

Doetankers
Katherine Diaz Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA)
Coach
Thomas van Andel Nederland Kennisland | Kafkabrigade
Supporter(s)
Erik Gerritsen Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA)

 

 
Slimmernetwerk

Blog

Lees hier de laatste blog over deze Doetank (6 mei).

Lees meer