onderzoek

< terug naar Inspiratiewijzer

 
Slimmernetwerk

Lab matters: challenging the practice of social innovation laboratories

The paper “Lab Matters: Challenging the practice of social innovation laboratories” aims to move beyond the current lab hype and deepen our discussions by asking ourselves tough questions. How do we ‘lab’ social challenges? Does labs’ pursuit of systemic impact miss the point? And how could we better prompt social change?

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Slimmernetwerk 2013: lessons learned

In dit artikel geven we antwoord op de vraag welke bijdrage de activiteiten van Slimmernetwerk in 2013 hebben geleverd voor het behalen van de doelstelling. De doelgroepen zijn alle organisaties en netwerken in het Openbaaar Bestuur, mogelijke partners en andere geïnteresseerden.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Verbeteren van productiviteit in de publieke sector

Een kritisch en analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘erbij staat’. Op 30 januari 2014 is de tweede editie van de publicatie ‘Staat van de Ambtelijke Dienst’, de zogeheten STAD verschenen. Delen eruit zijn eerder gepresenteerd op het Jaarcongres van de vier leerstoelen van het CAOP.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Innoveren van onderop in de publieke sector met Slimmernetwerk: pril en hoopvol

Peter Oeij en Wouter van der Torre hebben een artikel geschreven over innoveren van onderop in de publieke sector met Slimmernetwerk

Lees meer
 
Slimmernetwerk

“Wij, de overheid” is uit!

De netwerksamenleving. Iedereen heeft het erover, maar wat betekent het? Welke gevolgen heeft de vernetwerking van de samenleving voor de overheid? De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving, maar hoe gaat die samenwerking eruitzien en kan de overheid daar überhaupt nog wel in sturen? In zijn derde boek onderzoekt Davied […]

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Jorrit de Jong: onderzoek naar bureaucratie

Jorrit de Jong, bestuurskundige uit Leusden, gaat 1 juli aan de slag op één van ‘s werelds topuniversiteiten: de John F Kennedy School of Government van Harvard Universiteit. Hij heeft een interview gegeven op Radio 1.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Tegenlicht: de kiemen van het nieuwe Nederland

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt; een spannende tijd die de maat­schappij instabiel en kwetsbaar maakt voor versto­rin­gen, maar ook de deur opent voor radicale verande­ringen. Tegenlicht kijkt met transitiehoogleraar Jan Rotmans naar de kiemen van het nieuwe Nederland.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

TNO-rapport: Op zoek naar internationale voorbeelden van innoveren met Slimmer Werken binnen de publieke sector

Dit TNO deelproject over ‘internationale voorbeelden van Slimmer Werken’ betreft een zoektocht naar casuistiek op het niveau van organisaties, waarbij sprake is van het simultaan verbeteren van de productiviteit en de professionalisering van medewerkers.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

WRR Rapport: Publieke zaken in de marktsamenleving

12/04/2012 – Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Verkenning van de macro-economische effecten van HNW

05/01/2012 – PWC komt na onderzoek tot de conclusie dat als in 2015 20% van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren. Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit op tot bijna drie miljard en een structurele stijging van het BNP met 1%.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘Het eigene van de overheid’

21/06/2011 – Het CAOP signaleert een toenemende behoefte aan het herformuleren van een heldere en gedeelde visie over wat zij noemen ‘het eigene van de overheid’. Daarom hebben zijn, in samenwerking met de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel, voorjaar 2011 de discussie op gang gebracht. Op verschillende manieren, onder meer via besloten debatten, een discussie via LinkedIn en een openbaar slotdebat met inleiding van minister Donner (BZK) in Nieuwspoort op 16 juni.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘Sturing van slimmer werken’

13/04/2011 – IPSE Studies heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om sociale innovaties en initiatieven tot slimmer werken in de publieke sector aan te sturen. In dit essay passeren de volgende ontwikkelingen de revue: Shared Service Centers, ICT, Functiegebouw en allocatiemechanisme.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Het Nieuwe Werken bij het Rijk’

09/03/2011 – Het TNO/Novay-rapport van februari 2011 biedt interessante inzichten over praktijkervaringen van de ‘HNW-pioniers’ binnen het Rijk.

Zo kun je in dit rapport onder andere lezen hoe er bij de ministeries wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van kennisuitwisseling, door het gebruik van de sociale netwerksite ‘Yammer’.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

IPSE Studies onderzoekt ‘ziekte van Baumol’

19/01/2011 – Het rapport ‘Is de ziekte van Baumol te behandelen?’ is een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten. De studie is een quick scan van de literatuur over productiviteitsonderzoek in de publieke sector.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘Innovatieve werkplekken’

17/01/2011 – Om de werkomgeving zo innovatief mogelijk te maken, moet je gebruik maken van de kwaliteiten die je al in huis hebt. Dat stelt de ‘Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Zowel interactie binnen organisaties als individuele training zijn van belang voor ware innovatie.

Lees meer