onderzoek

 

Slimmernetwerk 2013: lessons learned

In dit artikel geven we antwoord op de vraag welke bijdrage de activiteiten van Slimmernetwerk in 2013 hebben geleverd voor het behalen van de doelstelling. De doelgroepen zijn de subsidieverlener en andere partners en geïnteresseerden. Wij proberen als Slimmernetwerk zoveel mogelijk alle lessen die we trekken uit de praktijk en het onderzoek naar onze activiteiten openbaar beschikbaar te maken. 

Slimmernetwerk biedt een infrastructuur waarmee professionals in de publieke sector innovaties op het gebied van slimmer werken kunnen ontwikkelen en implementeren. Het doel van Slimmernetwerk is het benutten en vergroten van de innovatieve slagkracht van de professional teneinde meer publieke waarde te creëren. Het jaar 2013 stond daarnaast in het teken van verbreding van het netwerk (meer partners betrekken), het centraal stellen van Doetanks in het netwerk en de implementatie en verspreiding van oplossingen uit Doetanks (verdieping).

Lees hier het hele artikel.

Voor meer informatie over het artikel, neem contact op met Wouter van der Torre.