nieuws

 

Verandermanagement; zetten we de juiste stappen?

Onlangs riep Dirk-Jan de Bruijn via gemeente.nu op te beginnen bij het begin. Echt innoveren verlangt het uitgaan van je maatschappelijke opdracht als organisatie, maar ook als individu. Om hier vorm aan te geven moet een soort “actionlab” worden opgezet, waarin je als organisatie een nieuwe situatie kan ervaren, bespelen en uitproberen. Slimmernetwerk wellicht?

De Bruijn stelt o.a. dat publieke organisaties zich moeten afvragen hoe en waar zij zich willen positioneren over een paar jaar, wie zijn daarbij belangrijk, en door welke waarden laat je je sturen? In het Slimmernetwerk worden deze vragen al gesteld. Specifieke problemen worden gedefinieerd, onderzocht en aangepakt in Doetanks, met het oog op een bredere uitstraling in de maatschappij. Ook wordt er op grote schaal gediscussieerd in het on- en offline netwerk. Niet alleen de maatschappelijke opdracht is hierbij het uitgangspunt, we willen dat slimmer werken altijd ten goede komt van de eindgebruiker, veelal de burger.

Om dit te realiseren moeten we verder kijken, zo meent ook de Bruijn. Over de grenzen van organisaties, bestuurslagen, beleids- en uitvoeringsafdelingen heen. Enige wat enigszins wringt is de zin “begin met het einde voor ogen”. Want dat einde is een dynamisch geheel, constant in transformatie. Voor duurzame innovatie willen we een systemische verandering die houdbaar is. Flexibel en dus in staat mee te bewegen. Moeten we daarvoor niet juist beginnen bij dat wat als problematisch ervaren wordt?

 

Lees hier het gehele artikel van Dirk-Jan de Bruijn.
Meer weten? Gan naar LinkedIn en volg de discussies over Slimmer Werken in de Publieke Sector.