nieuws

 

Doorbraak Doetank Schuldhulpverlening in zicht

Een langdurige strijd voor alternatieve overheidsincasso bij mensen in de schuldhulpverlening: de Doetank Slimmer Innen van het Slimmernetwerk strijdt tegen schadelijke, niet-gecoördineerde en ineffectieve overheidsincasso bij mensen die wel willen maar niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat zij in een Schuldhulpverleningstraject zitten.

Sinds 2012 heeft de Doetank onder leiding van Roel in ’t Veld met vele stakeholders gesproken. Eén ding werd helder: het is een diffuus probleem, waarbij veel partijen betrokken zijn, die geen van allen individueel tot een oplossing kunnen komen. Toch lijkt er nu voortgang in het proces te zitten.

Wat gaat er gebeuren? 
De Doetank gaat samenwerken met twee aanvullende initiatieven. De pilot ‘warme frontoffice’ (initiatief ‘Doorbraak in Dienstverlening’) is een netwerk van contactpersonen van verschillende overheidsorganisaties, waarin de professionals direct met elkaar kunnen schakelen.

Daarnaast is de ombudsman van Amsterdam bezig met een pilot om multi-probleemgezinnen in Amsterdam beter te ondersteunen. Op uitvoerend niveau willen de drie initiatieven nu multi-probleem cases gaan inbrengen in het netwerk van professionals. Op politiek-bestuurlijk niveau zal de problematiek worden aangekaart om de professionals te ondersteunen.

Het is geen gemakkelijke opgave, maar het lijkt uiteindelijk toch mogelijk voor professionals om vanuit hun praktijkervaring iets te doen aan weeffouten in het systeem.


Lees hier het hele blog van coach Wouter van der Torre.
Bekijk voor een visueel overzicht de tijdlijn van deze Doetank.