cafe

 

Verslag verkenning Slimmernetwerk en VNG-Café 6 februari 2014: experimenteerruimte voor tijdelijke huur

Utrecht en Amsterdam willen experimenteren met specifieke maatregelen om lucht te geven aan de overspannen woningmarkt. Ze vroegen vorige week in een brief aan minister Stef Blok (Wonen) om experimenteerruimte voor vijfjaarcontracten voor starters, ruimte voor andere contractvormen, meer flexibiliteit voor het ombouwen van leegstaande (kantoor)gebouwen en meer mogelijkheden om aanbod te creëren voor het lagere middensegment. Deze vragen worden niet alleen in deze grote steden gesteld, maar zijn ook herkenbaar voor andere gemeenten die daarmee willen gaan experimenteren.

Behoefte aan maatwerk?

De behoefte aan maatwerk om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen speelt bijvoorbeeld ook in gemeenten zoals Eindhoven, Renkum en Dordrecht. Zij verkenden samen met Slimmernetwerk en VNG wat er nodig is in hun gemeentelijke situatie om tijdelijke huur te stimuleren. Het gaat ook hier vooral om de doelgroep lagere middeninkomens, studenten, starters en arbeidsmigranten.
Waar zij tegenaan lopen is dat voor deze doelgroepen het (particuliere) aanbod te duur is en dat er onvoldoende aanbod is. Voor groepen zoals arbeidsmigranten is het lastig om in aanmerking te komen voor huurwoningen. De groepen die normaal gesproken doorstromen (starters, studenten) zijn bang om te kopen, willen gelijk een grote woning kopen in plaats van een tijdelijk ‘tussenhuis’ kopen en ook ouderen zijn weinig flexibel op de woningmarkt.

Flexibiliteit vs. leegstand

Kortom, er is flexibiliteit nodig voor bewoners die (tijdelijk of voor enkele jaren) willen huren ter overbrugging naar duurzame oplossingen. Aan de andere kant hebben gemeenten last van leegstand van appartementen, kantoorgebouwen of maatschappelijk vastgoed. 
In een Doetank van Slimmernetwerk in samenwerking met VNG gaan ambtenaren vanuit Eindhoven, Renkum en Dordrecht onderzoeken of zij voor deze uitdagingen verschillende oplossingen kunnen vinden en die uittesten. 

Wil je ook mee experimenteren op dit thema? Of heb je ideeën voor de experimenterende gemeenten? Laat het ons vooral weten via info@slimmernetwerk.nl

Dit is een verslag van de verkenning voor deze Doetank.