Maatschappelijk rekenkameronderzoek

 

Studentenafkijkers

Studenten politicologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) delen hun ervaringen en analyses op de ontwikkelingen van de Doetank waar zij bij ‘afkijken’.

31 mei 2013

Naar een Big Society
Vanuit het vak Bestuur & Beleid hebben wij, vier politicologie studenten aan de Universiteit van Amsterdam, een beleidsanalyse uitgevoerd op de Doetank Maatschappelijk Rekenkameronderzoek: inside out. Door middel van interviews met alle leden van de Doetank en het bijwonen van verschillende bijeenkomsten hebben we een goed beeld gekregen van de Doetank Maatschappelijk Rekenkameronderzoek. Er is ons een aantal zaken opgevallen, die we graag met het Slimmernetwerk willen delen. Het meest opvallende aan deze Doetank is het enorme enthousiasme van de leden. Iedereen in de Doetank wil naar de nieuwe stijl rekenkameronderzoek; van Big Government naar Big Society. Dit houdt in, van een autoritaire aanwezige overheid naar een flexibele toegankelijke en begrijpelijke medespeler. Anders gezegd: van hiërarchie naar netwerk. Dit is getest aan de hand van de casus van de gemeente Ronde Venen. Hier werden ambtenaren op verschillende niveaus betrokken in het gesprek over de bezwaarschriften. Er is samen gezocht naar oplossingen, onder leiding van Bureau Twaalf en in opdracht van de rekenkamercommissie.

Sterke punten
De nieuwe methode van rekenkameronderzoek is een moderne manier van omgaan met netwerken. Dit is nodig in een maatschappij waar burgers steeds mondiger worden en meer verwachten. Gemeenten moeten zich hierin anders opstellen. Als ze dat goed doen, en de nieuwe methode van de Doetank draagt daar aan bij, is het mogelijk om veel draagvlak te creëren voor beleidsplannen. De uitkomsten van het onderzoek zijn praktisch en worden snel overgenomen door de gemeenteraad. Dit komt omdat de gemeenteraad onderdeel is van het onderzoek en de uitkomsten duidelijk en begrijpelijk zijn.

Punten van aandacht
Het onderzoek heeft echter ook zijn zwaktes. Omdat het aan de hand van interviews gaat is het niet zo objectief als ander rekenkameronderzoek, wat ook tot spanningen kan leiden tussen rekenkamercommissie en gemeenteraad. Hierdoor kan weerstand ontstaan tegen de nieuwe manier van rekenkameronderzoek, zowel in de rekenkamerwereld als bij gemeenteraden. Daarom is het ook moeilijk om deze methode over te nemen. Een ander gevaar voor deze vorm is het belang van de mediator. Het onderzoek staat of valt bij de kracht van de mediator. De mediator moet een sterk persoon zijn die spanning kan creëren en dit onder controle kan houden om op deze manier samen tot oplossingen te komen, vanuit de gemeente zelf. Niet iedereen heeft deze vaardigheden, bovendien zijn ze moeilijk aan te leren. Daarom is het dus de vraag of deze methode voor elke rekenkamer haalbaar is.

Deze doetank heeft veel bereikt en lijkt een begin voor een belangrijke maatschappelijke verandering waar zowel burger als ambtenaar veel mee kunnen winnen.

Geschreven door Evelien van der Veer, Stephanie Kramer, Thijs Haverkamp en Zilla Lupina, studenten politicologie, UvA.

 

Coach Martine met studentenafkijkers: