nieuws

 

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)

ncsiHet NCSI is een actief kenniscentrum dat vanaf 2006 sociale innovatie in Nederland stimuleert. Het is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven.

Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. De missie van het NCSI is het bevorderen van sociale innovatie. Zij initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in organisaties. Daarnaast produceert, verzamelt en verspreidt zij kennis over sociale innovatie en ondersteunt zij initiatieven op het terrein van sociale innovatie. Als echte netwerkorganisatie doet het NCSI dit samen met uiteenlopende organisaties: van sociale partners en kennisinstellingen tot bedrijven, publieke instellingen en adviesbureaus. Het NCSI gelooft in open innovatie en deelt kennis en ervaring vrij volgens het right to copy.

Klik hier voor de website van het NCSI.