nieuws

 

Jongeren aan zet

Dit is de thuisbasis van de Doetank: Jongeren aan zet. Het vraagstuk waar de Doetankers zich in hebben vastgebeten is: hoe kun je jongeren langer blijven boeien voor een baan in de publieke sector? Waarom zou je goede jonge werknemers zomaar de organisatie laten verlaten terwijl zij nu, maar zeker in de toekomst zo hard nodig zullen zijn?

Hieronder wordt de Doetank voorgesteld en lees je de ontwikkelingen bij het zoeken naar oplossingen.

Doetankers:

Claire Muusse Afgestudeerd bij BZK
Jade Besuyen Oud-Kennisland, masterstudent politicologie
Danielle van Heck Lentiz Onderwijsgroep
Dave van Loon Gemeente Nieuwegein
Marieke Mulder CNV Jongeren

Praat ook mee met deze Doetank op LinkedIn.

7 december 2011: Waar staan we nu?

Een aardige groep trainees van de gemeente Utrecht  (sommige net gestart, maar ook een aantal van eerdere lichtingen)  heeft enthousiast gereageerd en aangegeven mee te willen werken aan ons onderzoek. Zij hebben een korte enquête voor ons ingevuld. Hiermee hebben we een profielschets gemaakt rond de volgende vijf thema’s:

  • het startpunt;
  • functie & taakinhoud;
  • ontwikkeling & energie;
  • meerwaarde traineeship;
  • eigen input & verantwoordelijkheid.

Op 17 november jl. hebben wij een brainstormsessie gehouden met een kleiner clubje trainees en zijn we vooral verder gegaan rondom onze centrale vraagstelling:

‘hoe kunnen young professionals nu voor langere tijd geboeid blijven voor een baan in de publieke sector?’

Het was een boeiende middag waarop diverse ideeën de revue zijn gepasseerd. Eén specifieke oplossing willen we verder gaan uitwerken en in diepte-interviews met trainees & leidinggevenden (die al dan niet leiding geven aan trainees) “pitchen”.  Daarover later dus meer!

In januari hopen we deze interviews af te kunnen ronden en onze praktijkbevindingen te verbinden met theorieën uit andere onderzoeken. Daarnaast willen we dan graag contact leggen met andere gemeenten voor best-practices. Heb je tips of ideeën, laat het ons weten!

Augustus 2011: Vervolgstappen

Tijd voor een update, want na onze eerste bijeenkomst op 11 mei 2011 is er al weer veel gebeurd! We hebben contact gezocht met de gemeente Utrecht, omdat zij al jaren een ambitieus trainee-programma hebben en deze ook dit jaar, ondanks de bezuinigingen en de vacaturestop, continueren.

Na een vruchtbaar gesprek met ons contactpersoon bij de gemeente Utrecht zijn we met een plan van aanpak gekomen met als centrale vraagstelling: Wat vinden trainees van de gemeente Utrecht belangrijk in hun werk? Hoe en onder welke voorwaarden blijven zij gemotiveerd om bij een gemeente te blijven werken? En hoe kan de gemeente haar traineeship, maar ook de hele organisatie zo inrichten dat jongeren voor langere tijd geboeid blijven en zich binden aan de organisatie?

De gemeente Utrecht is enthousiast over ons plan van aanpak en in september starten wij met ons onderzoek. Ons onderzoek bestaat uit het opstellen van een profielschets van de trainees, een informele brainstormsessie, enkele diepte interviews met trainees en enkele gesprekken met leidinggevenden binnen de gemeente. Daarnaast nemen wij nog een zijpaadje door langs te gaan bij een andere gemeente en te kijken hoe zij hun traineeship hebben georganiseerd. Deze week worden de trainees van de gemeente utrecht benaderd met een oproep om mee te doen aan de brainstormsessie en bij voldoende animo kunnen we dan echt van start!

Wij koersen erop een goed beeld te krijgen van wat jonge trainees nu belangrijk vinden in hun werk om vervolgens met concrete aanbevelingen te komen die direct uitvoerbaar zijn! Het uiteindelijke resultaat is niet alleen interessant voor de gemeente utrecht, maar voor elke organisatie die de ambitie heeft om het beste uit haar (jonge) medewerkers te halen. Wij staan open voor input in welke vorm dan ook! Heb je tips of ideeën? Wil je eenmalig een vergadering bijwonen? Of lijkt het je wat om je aan te sluiten bij onze Doetank. Laat het ons weten!

11 mei 2011: Kennismaking en doelstelling

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we naast het kennismaken met elkaar een poging gedaan het probleem iets scherper af te bakenen. Is het niet het algemene probleem met onze generatie dat jongeren niet langere tijd ergens geboeid voor blijven, en niet zo zeer dat het werk zelf niet uitdagend genoeg meer zou zijn? Ook hebben we afgewogen waar je het probleem moet benaderen; bij de instroom of bij de uitstroom?

Enerzijds lijkt er bij de instroom qua trainees geen probleem te zijn. Traineeships bij de overheid zijn immers gewilde plekken, ieder jaar lijken er zelfs meer aanmeldingen te zijn. Anderzijds is er voor huidige trainees geen baangarantie meer na 2 jaar, en is er bij vele instanties in de publieke sector een vacaturestop. Daarnaast werkt het ‘Last In, First Out-principe’ vaak nadelig voor jongeren, waarbij personeel dat het kortst in dienst is als eerste wordt ontslagen. Minister Donner heeft zoals bekend vorige week aangegeven dat dit niet afgeschaft zal worden op korte termijn.
Toch overheerst er bij jongeren zelf ook vaak het gevoel dat werken bij de overheid inhoudelijk niet interessant of uitdagend genoeg is, en stroomt zo’n 80% binnen 5 jaar zelf weer weg.

We hebben nu als voorlopig doel voor deze Doetank gesteld om vanuit bestaand onderzoek, de afstudeerscriptie van Claire, persoonlijke ervaringen/ideeën en overleg met de andere Doetankers de situatie in kaart brengen, om een opzet voor een ‘after-traineeship’-programma te maken. We hebben inmiddels al contact gelegd met de Gemeente Utrecht die een dergelijk programma wil gaan ontwikkelen.

Waarschijnlijk komen wij donderdag 9 juni weer bij elkaar. Wil je meedenken of -doen, reageer dan via LinkedIn!