nieuws

 

Ruimte voor bottom-up innovatie bij de overheid groeit langzaam maar gestaag

De aandacht en ruimte voor innovatie voor en door professionals bij de overheid neemt toe. Zoveel lijkt duidelijk te worden als je bladert door het onlangs verschenen Slimmernetwerk Magazine.

De afgelopen vier jaar deden het ministerie van Binnenlandse Zaken, Kennisland, Kafkabrigade en TNO via Slimmernetwerk actieonderzoek naar de vraag hoe je professionals met de ambitie om te innoveren het beste kunt ondersteunen. Dit netwerk, dat inmiddels ruim 4300 leden kent op LinkedIn, was de afgelopen jaren thuisbasis voor een serie experimenten waarin ambtenaren zelf aan het roer stonden bij het aanpakken van hun eigen vraagstuk. In ruim 30 van deze zogenaamde ‘Doetanks’ experimenteerden ambtenaren uit meer dan 100 verschillende organisaties met oplossingen voor taaie vraagstukken die zij tegenkwamen in hun werk.

Uit de successen van VoorjeBuurt, Train je Collega, en verschillende Doetanks blijkt de waarde van meer innovatie van onderop. Tegelijkertijd blijkt uit het grote aantal minder succesvolle voorbeelden, dat er nog meer aandacht moet komen voor kennis over aanpakken die de effectiviteit vergroten. En ook structurele verbinding met ambtelijke top, politiek strategische thema’s en vragen vanuit de samenleving lijken soms nog lastig te leggen. De mogelijkheden om hier de komende jaren stappen in te zetten lijken volop aanwezig, afgaand op de jarenlange ervaring en het groeiende bereik van netwerken en platforms als Ambtenaar 2.0, Pleio, Open Overheid, Goed Opgelost, Ynnovate, de Goed Werk Hub, Crkl, VOM, FUTUR en Serious Ambtenaar. Deze en andere programma’s voor intercollegiaal leren vertegenwoordigen een grote pool van ambtenaren met kennis en ervaring op het gebied van interbestuurlijk samenwerken, innovatie en alternatieve vormen van beleid, samenwerking en dienstverlening.

De resultaten uit Slimmernetwerk, zowel de successen als de zaken die minder goed gingen, staan nu online op de website. Het Slimmernetwerk-magazine, dat eerder in fysieke vorm verscheen tijdens het congres ‘Werk aan de Winkel, is een proeverij van verhalen, columns, resultatenanalyses en werkvormen die op de website gevonden kunnen worden. Je kunt het magazine hier downloaden.