Maatschappelijk rekenkameronderzoek

 

Verkennings- en uitprobeerfase

 

Verkenningsfase

De Doetank Maatschappelijk rekenkameronderzoek heeft de eerste fase in een rap tempo doorgemaakt. Verschillende rekenkamers merkten zelf op dat de gangbare manier van rekenkameronderzoek niet meer effectief is in de huidige samenleving, aangezien er bij dit type onderzoek vaak geen rekening wordt gehouden met de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid. Doordat het vraagstuk door de probleemeigenaren zelf is ingediend, kon gelijk gefocust worden op het scherp stellen ervan en het vinden van een geschikte casus.

Het duurde niet lang voordat een geschikte casus zich aandroeg. De rekenkamer van de gemeente Ronde Venen had namelijk een goed voorbeeld hoe het ook anders kon, waarbij de nadruk lag op de behandeling van bezwaarschriften. Ook de benodigde Doetankers waren door middel van het bestaande netwerk snel paraat.

De Doetank Maatschappelijk rekenkameronderzoek heeft de basiselementen van de verkenningsfase, namelijk een opdrachtgever, casus, doetankleden en een concreet vraagstuk, snel kunnen verzamelen en heeft zich vervolgens gericht op de tweede fase.

Ontwikkelingsfase

De Doetank Maatschappelijk rekenkameronderzoek heeft in het Doetankproces min of meer een stapje overgeslagen. Zo heeft deze Doetank zich niet in de ontwikkelingsfase bevonden, maar is deze vanuit de verkenningsfase gelijk doorgestroomd naar de uitprobeerfase. In de verkenningsfase werd namelijk al snel duidelijk wat de plannen waren, en hoe deze  uitgevoerd zouden worden.

Uitprobeerfase

In deze fase is een artikel verschenen over de noodzaak naar een nieuwe manier van onderzoek doen. Hierin wordt gepleit voor een mix van het traditionele rekenkameronderzoek en het outside in-onderzoek, waarbij het perspectief van de belanghebbende centraal staat. In de uitprobeerfase is tevens een bundel verschenen, waar vernieuwende onderzoeken worden gepresenteerd. Het laatste onderdeel van de uitprobeerfase van deze Doetank was het uitvoeren van een onderzoek in gemeente Ronde Venen, waarbij gezocht werd naar een andere aanpak van rekenkameronderzoek. Gericht werd op de behandeling van bezwaarschriften. De outside in-methode werd hier toegepast, waarbij en er werd gezocht naar een aanpak waarbij geen oordeel geveld wordt over de doelmatigheid of doeltreffendheid van beleid, maar waarbij leerpunten en dilemma’s kunnen worden aangegeven. Na dit onderzoek is een rondetafel gesprek georganiseerd. Het onderzoek in gemeente Ronde Venen is bijna afgerond.

Wil je meer weten over een van deze uitkomsten van de Doetank Maatschappelijk rekenkameronderzoek? Neem dan contact op met coach Lobke van der Meulen.