Maatschappelijk rekenkameronderzoek

 

Blog

mei 2014

Op 25 maart kwamen de leden van de Doetank Maatschappelijk Rekenkameronderzoek bijeen. Tijdens de bijeenkomst rees de vraag of de Doetankers de raden en rekenkamers te veel willen sturen. Het blijkt soms lastig om alleen te onderzoeken en te vertrouwen op de bijdrage van het onderzoek in de bredere gemeentelijke verantwoordingsagenda. Het idee is om het overbrengen van het gedachtengoed niet alleen via de huidige route van raad en rekenkamers te doen, maar dat een bredere gemeentelijke benadering een een hefboomeffect kan hebben.

Om dit te onderzoeken moeten de volgende punten verder uitgewerkt worden:

1. Hoe brengen we de raden het beste in stelling als het gaat om vernieuwende vormen van rekenkameronderzoek (bijvoorbeeld met customer journey mapping a.d.h.v. casussen)? Er is tot op heden zowel bij de raden als de rekenkamers weerstand. Bij de rekenkamers lijkt weinig zelfvertrouwen te zijn, bij de raden is het (gevoel van) eigenaarschap in de controlerende taak niet altijd voldoende aanwezig.

2. Hoe brengen we het belang en effect van publieke verantwoording verder dan de raden en de rekenkamers? Wat zou contact met de vereniging van griffiers bijvoorbeeld kunnen bijdragen?

Wat doet de DoeTank Maatschappelijk Rekenkameronderzoek de komende periode?

Een aantal dilemma’s spelen:
a) Staatsrechtelijke veranderingen vs toezicht,
b) Doeltreffend onderzoek vs doelmatigheid van onderzoek,
c) Onderzoek vs organisatieadvies.

Wat er ter discussie staat is:
• Of het proces / beleidsdoel als focus blijft, of dat we dat benoemen als “ in de oude situatie”.
• Wat gebeurt er in de praktijk? en wat vertelt ons dat over ethiek / behoorlijk bestuur?

De Doetank stelt haar einddoel ter discussie. De leden besluiten om een afsluitingsbijeenkomst van de Doetank te organiseren rondom het topic: de ethische kwestie ten aanzien van publieke waarden opnieuw politiek maken en in dialoog brengen. Hier aan voorafgaand wordt in een themamiddag en petit comité toegewerkt naar een programma in samenwerking met de griffiers.

door: Maike Popma (bewerking door Joëlle Smout)