cafe

 

Verslag Slimmernetwerk Café 25 april 2013

Het Café-format begint langzaam vaste vorm aan te nemen. Niets werd duidelijker gisteren toen we weer met zestig Doetankers, coaches, vernieuwers, opdrachtgevers en spitsvondige studenten bijeenkwamen bij het ROI in Den Haag voor alweer een Slimmernetwerk Café. ‘Work in progress’, zo luidde de veelbelovende titel van de bijeenkomst, die in het teken stond van het verder brengen van de Doetanks.

Een ochtendprogramma met vrije inloop: concept dat we van elkaar over moeten nemen?

De nieuwe formule, de ochtend met vrije inloop lijkt te werken. Juist een vrij ochtendprogramma geeft veel mogelijkheden om kennis te maken met nieuwe mensen, initiatieven en de verbinding en afstemming te zoeken met het vernieuwersveld.

En daar was het ons vanaf het begin om te doen met de organisatie van het Café. Slimme en nuttige verbindingen creëren. Het veelvoud aan verschillende bijeenkomsten in de publieke sector zou best wat minder kunnen als we wat vaker gebruik zouden maken van elkaars faciliteiten. Dat is niet alleen goedkoper, maar stelt ons ook in staat om sneller contact te zoeken met elkaar en informatie uit te wisselen over bezigheden en inzichten die we in verschillende kringen opdoen. De stap naar concrete samenwerking is dan snel gezet. Een goed voorbeeld van slimmer werken dus. Mooie voorbeelden waren de verschillende ontwikkelaars van het Charter voor de Innovatieve Overheid . Maar ook de follow-up van de laatste Stampijfabriek vond op het Café een goede plek om concepten en plannen verder te concretiseren.

Toch waren veel van de aanwezigen voor de eerste keer op het Cafe aanwezig. Dit is een leermoment voor ons en voor anderen dat de faciliteiten beschikbaar zijn, en dat het zonde is daar geen gebruik van te maken. De lijn voor de komende tijd is dan ook om andere initiatieven te zoeken en actief te benaderen om van elkaars faciliteiten gebruik te maken, en tegelijkertijd te zorgen dat we parallel lopende processen aan elkaar verbinden.

Versnellingskamer voor Doetanks

Het merendeel van de aanwezigen maakt op dit moment deel uit van een Doetank. De fases echter waar de Doetanks zich in bevinden lopen sterk uiteen. Van verkenningsfase tot reflectie. Van elk type hadden we er minstens een aanwezig op het Café. Dat leek op het eerste gezicht een extra moeilijkheid voor de inrichting van het middagprogramma. Wie immers in een andere fase zit, heeft wellicht andere verwachtingen van de invulling van het programma. Toch bleek juist de aanwezigheid van Doetanks in verschillende fases goed te werken voor het uitwisselen van kennis, tips en ervaringen. Daarnaast lag de focus op actie, ongeacht de fase waarin de Doetank zich bevindt.

Die boost konden Doetanks in de verkenningsfase wel gebruiken. Denk aan het helpen om van een redelijke abstract beleidsvraagstuk de overstap te maken naar concrete ontwikkelingsdoelen, of het steeds verder uitpluizen van een vraagstuk tot je daadwerkelijk op het niveau van concrete situaties, of observaties (nog beter, red.) benoemt hoe je het probleem wil gaan aanpakken. Dat is, ook al zullen sommigen dit onderschatten, een van de moeilijkste oefeningen in het op de rails krijgen van een Doetank. Gelukkig mogen we concluderen dat de Doetanks Mobiliteit 2.0, Jong Inzicht, 2010 en Burgerparticipatie hele concrete stappen hebben gezet in die richting, zoals ze zelf de komende tijd via hun Doetank-blogs zullen laten weten.

De gezonde mix van Doetanks in verschillende fases houden we er in. Toch waren er ondanks de verschillende fases waar ze in zaten twee vragen die we alle Doetanks wilden stellen. De twee fundamentele vragen die iedere Doetank zich van tijd tot tijd moet stellen:

Vraag 1: Hoe zorgen we ervoor dat we echt aan de slag kunnen?
Vraag 2: Hoe laten we het netwerk weten waar we mee bezig zijn?

Deze twee vragen stel je niet één keer met je Doetank, maar altijd, en in het bijzonder als je met je Doetank op het punt staat om de stap te zetten naar een nieuwe fase. De Doetank is namelijk een instrument dat je inzet vanuit een netwerk. En het netwerk dient als je voornaamste bron van kennis en mogelijkheden om iets te gaan doen en is tegelijkertijd je belangrijkste doelgroep voor het delen van kennis die je met je Doetank aan het opdoen bent. Het Slimmernetwerk Café van april was voor een groot deel ook bedoeld om Doetanks te laten beseffen en ervaren, dat ze geen geïsoleerde laboratoria, maar juist knooppunten zijn binnen netwerk, waarop het netwerk een stap verder zet dan discussiëren en informatie delen. Dit komt terug in de evaluatieformulieren waar ‘samenkomst’, ‘contact’ en ‘verbinden van partijen’ als sterke punten van het Café worden genoemd. Exact de kernwoorden waar het Slimmernetwerk Café naast de online mogelijkheden voor bedoeld is.

Houd de website in de gaten voor de updates vanuit de Doetanks en Doetank-leden. Zo houden we de cirkel rond!