Maatschappelijk rekenkameronderzoek

 

Publicatie: De verbindende rekenkamer

Bundel ‘De verbindende rekenkamer’ is verschenen!

Nieuwe vormen van rekenkameronderzoek worden aan de hand van voorbeelden in deze bundel gepresenteerd.  Deze voorbeelden laten zien dat rekenkamers als geen ander in staat zijn om voor de raden relevante informatie te verzamelen en te presenteren. Uit de bundel komt bovendien een zeer belangrijke kwaliteit van rekenkamers naar voren, namelijk dat zij bij uitstek instanties zijn die verschillende spelers in het decentrale bestuur bij elkaar kunnen brengen en op basis van inhoud constructief overleg mogelijk maken, over politieke scheidslijnen heen. Dat is een kwaliteit van rekenkamers die bijdraagt aan een structurele versterking van het bestuur.

De bundel is verschenen op 17 april, klik hier voor meer informatie.